Tørringvej 17, 2610 Rødovre

CVR. 36923679​

CVR. 43012045

​Projekt: ESG & bæredygtighedsprofil

Bæredygtighed i Projekt

I Projekt arbejder vi kontinuerligt med bæredygtighed - herunder social ansvarlighed og den grønne omstilling - både internt i forhold til vores medarbejdere og eksternt i forhold til leverandører, kunder og samfundet. Vores arbejde er umiddelbart konkrete indsatser, som er kommet i stand i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Vi vil bidrage med at fremme bæredygtig udvikling gennem investeringer, udvikling af nye løsninger og måden, hvorpå vi gør forretning. I første omgang har vi valgt at bidrage til udviklingen ved at fokusere på disse seks verdensmål:​

E: Enviroment – Miljømæssige faktorer

En af Projekts grundlæggende værdier er, at vi er bevidste. Og i den sammenhæng er det for os naturligt også at være bevidste om miljøet og den påvirkning vi har på det.

Det betyder, at vi i Projekt handler miljøbevidst i alle vores aktiviteter, at vi overholder relevant lovgivning på miljøområdet, og er opmærksomme på udviklingen, når det gælder god husholdning med naturressourcerne, og når det gælder Projekts aktiviteter indenfor rådgivning, drift, indkøb, anlæg og bortskaffelse af affald.

Operationel miljøpolitik

Medarbejderne i Projekt er inddraget aktivt i arbejdet med miljøforbedringer, og for at sikre at miljøpolitikken er operationel indarbejder vi miljøhensyn og miljøbevidst adfærd i alle relevante og væsentlige politikker og strategier i virksomheden.

Miljørigtige produkter

Vi stiller naturligvis også krav til vores leverandører om levering af de mest miljørigtige produkter.

Projekts tiltag har derfor omfattet følgende:

 • Varmepumper og LED belysning på værkstedet samt kontoret.
 • ​Affald sortering på virksomhedsadressen samt ude på arbejdspladserne.
 • ​Projekts malere vil altid anbefale og bestræbe sig på at bruge produkter som er mærket med Blomsten – Blå krans eller Svanmærkede for minimere aftrykket på miljøet samt for minimere sundhedsrisici for vores personale.
 • ​Fremmer energieffektivitet, anvender genanvendelige materialer og implementerer grønne.​

S: Social

Projekt værner om menneskerettigheder, mangfoldighed, inklusion og arbejdstagerrettigheder.

Projekt tilstræber en sikker og sund arbejdsplads for vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi afviser enhver form for diskrimination, chikane eller tvangsarbejde.

Projekt støtter lige muligheder, mangfoldighed og trivsel og arbejder på at opretholde gode arbejdsforhold i hele vores værdikæde.

Projekt går forrest og arbejder dynamisk med udviklingen:

 • ​Lærlinge/elever er fremtiden, Projekt arbejder derfor målrettet for at optimere og forbedre vores i forvejen gode lærlinge miljø, dette har bevirket flere medaljelærlinge.
 • ​Ligestilling mellem vores kvindelige og mandlige medarbejderne.
 • ​Personale udviklingssamtaler med henblik på trivsel – udvikling og minimering af sygeforløb.
 • ​Medarbejder aldersspænd, yngste 16 år – mest erfarne 80 år.
 • ​Projekt beskæftiger 9 forskellige oprindelses nationaliteter.
 • ​Samarbejde med jobcentre for at hjælpe sårbare jobsøgende i job.
 • ​Sponsorere og støtter organisationer som hjælper samfundets allersvageste.​

G: Governance - Styringsmæssige faktorer

Projekt prioriterer god selskabsledelse og etisk forretningsadfærd. Vi har etableret klare retningslinjer og procedurer for at sikre gennemsigtighed, ansvarlighed og overholdelse af gældende love og standarder.

Projekt fremmer en kultur, der værdsætter integritet samt etisk beslutningstagning.

Vores ESG-politik er en kontinuerlig forpligtelse til at forbedre vores præstationer inden for miljømæssige, sociale og styringsmæssige områder.

Vi arbejder på at identificere risici og muligheder.

Vi stræber efter at være en ansvarlig virksomhed, der skaber værdi for både vores virksomhed og samfundet som helhed.​

Lad os kontakte dig

​Brug under 2 min på at udfylde nedstående formular, og lad os ringe jer op med en løsning

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt